YBM บทความน่ารู้

การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร | YBM Thailand

หัวข้อ : การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร


บทความย่อ : การผลิตชิ้นส่วน คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบตั้งต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของเครื่องจักร ซึ่งทางYBM Thailand มีช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานฝีมือในการผลิต


การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง Progressive Die | YBM Thailand

หัวข้อ : การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง Progressive Die


บทความย่อ : สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง จะเป็นชุดแม่พิมพ์ที่มากกว่า 1ตัว เมื่อมีการป้อนแผ่นโลหะหรือชิ้นงานที่จะปั๊ม ชิ้นงานเหล่านั้นจะค่อยๆผ่านไปแต่ละจุดของแม่พิมพ์


การออกแบบชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปเหล็ก | รับผลิตปั๊มขึ้นรูป | YBM Thailand

หัวข้อ : การออกแบบชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปเหล็ก | รับผลิตปั๊มขึ้นรูป


บทความย่อ : รับบริการออกแบบชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปเหล็กหรือโลหะ ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นงานจากแผ่นโลหะ โดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป จะทำให้ชิ้นงานออกมาเป็นรูปร่างตามแบบที่ปั๊มลงไป

YBM THAILAND

100/8 หมู่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL: 090-947-0732 FAX: 02-705-1769

E-MAIL: pramet@ybmthailand.com

LINE: ybmthailand