YBM บทความน่ารู้


การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง Progressive Die


รับออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง (Progressive Die) | YBM Thailand

รับออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง (Progressive Die) ซึ่งจะเป็นชุดแม่พิมพ์ที่ช่วยป้อนแผ่นงานหรือชิ้นงาน จากสถานีแรกสุดไปจนการตัดเฉือนชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้าย

สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง จะเป็นชุดแม่พิมพ์ที่มากกว่า 1ตัว เมื่อมีการป้อนแผ่นโลหะหรือชิ้นงานที่จะปั๊ม ชิ้นงานเหล่านั้นจะค่อยๆผ่านไปแต่ละจุดของแม่พิมพ์จนได้รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ

YBM Thailand รับออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง (Progressive Die) โดยช่างผู้ชำนาญการผู้มีประสบการณ์

สามารถติดต่อสอบถามบริการ โทร 092-819-6656

รับออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มต่อเนื่อง | บริการจากYBM Thailand รับออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญTags :

YBM THAILAND

100/8 หมู่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL: 090-947-0732 FAX: 02-705-1769

E-MAIL: pramet@ybmthailand.com

LINE: ybmthailand