รู้จักYBM

Logo

YBM Thailand มีแนวทาง การบริการลูกค้าโดย บุคลากรที่มากด้วยประสบกาณ์และความชำนาญ

มุ่งมันที่จะให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า


ปัจจุบัน YBM Thailand สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตYBM THAILAND

100/8 หมู่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL: 090-947-0732 FAX: 02-705-1769

E-MAIL: pramet@ybmthailand.com

LINE: ybmthailand